Vrijwilligerswerk kan zijn vrijwillig maar ook niet vrijblijvend. Een gemeente heeft in ons werkproces een controle en handhaving dagelijks. Hierin is regelmatig het iedere uitkeringsgerechtigde ons participatieplan ondertekent, waarin wordt vastgelegd welk vrijwilligerswerk deze ofwel zij zal doen en wegens hoeveel uur per week. Ook dien de uitkerā€¦ Read More